Безразрушителен контрол (дефектоскопия, дебелометрия) - Техническа диагностика Бургас ООД

Видове контрол и технически дейности:

Разрушителен контрол
Безразрушителен контрол/дефектоскопия
Вибродиагностика
Акустико-емисионен контрол
Метрология
Експертизи и Анализи

Безразрушителен контрол:
ОКС "КДСО", акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 от ИА "БСА".
Извършва следните дейности:
  - Визуален контрол;
  - Ултразвукова дебелометрия;
  - Ултразвуков контрол;
  - Радиографичен и рентгенографичен контрол;
  - Магнитно-прахов контрол;
  - Контрол с проникващи течности (капилярен контрол);

Техническа диагностика Бургас ООД

Техническа диагностика - Лукойл Бургас

In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!
реклама и уеб сайт от Кашмир